top of page

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

​1) Informatie over de verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie.

1.1 We zijn blij met uw bezoek aan onze website en danken u voor uw interesse. Hieronder geven wij u informatie over de wijzen waarop er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan tijdens het gebruik van onze website. In dit verband bedoelen we met persoonsgegevens alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hisert GmbH, Lindenstraße 7, 16307 Mescherin OT Radekow, Duitsland, tel.: +49 (0) 33333509797, e-mail: info@hisert.de. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is een natuurlijk- of rechtspersoon die, alleen of in samenwerking met anderen, het doel van en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3  Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering vanwege veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke partij) te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekens "https://" en het hangslotsymbool in de browserregel.


 

2) Gegevensverzameling tijdens bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons verstrekt, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verstuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte pagina

- Datum en tijd van bezoek

- De hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

- Bron / link van waaruit u op de website bent gekomen

- Gebruikte browser

- Gebruikt besturingssysteem

- Gebruikt IP-adres (indien nodig: ​​in geanonimiseerde vorm)


 

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6.1.f van de AVG op basis van ons legitieme belang, namelijk het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Deze gegevens worden niet gedeeld of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren, als er specifieke aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Wix

We gebruiken het volgende systeem voor webdesign, Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix") om de site namens ons te hosten en weer te geven. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Wix. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten die door Wix worden geleverd, kunnen deze gegevens ook worden gedeeld met Wix Inc, 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, Californië 94158, VS, als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Wix in Israël, wordt een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd middels het besluit van de Europese Commissie 2021/914 over het overdragen van gegevens buiten de EU in overeenstemming met de AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming van Wix vindt u op de volgende website: https://www.wix.com/about/privacy.

 

De omvang van de verwerking van persoonsgegevens wordt hieronder beschreven. Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde Wix-servers vindt alleen plaats op manieren zoals hieronder beschreven.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te kunnen maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op het doelapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na beëindiging van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van de browser (zogenaamde sessiecookies). Andere blijven achter op het apparaat van de gebruiker en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om de browser van de gebruiker bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken deze bepaalde informatie over de gebruiker, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adres. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen.

 

In het geval dat persoonlijke gegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6.1.b van de AVG in navolging van het contract of in overeenstemming met art. 6.1.f van de AVG met als doel onze legitieme belangen te beschermen om de best mogelijke functionaliteit van de website te garanderen, evenals een klantvriendelijke en efficiënte voorbereiding van het websitebezoek voor de klant.

 

Indien nodig werken wij samen met advertentiepartners die ons helpen ons aanbod interessanter te maken voor de klant. Met dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In het geval van samenwerking met bovengenoemde advertentiepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die wordt verzameld volgens de paragrafen / bepalingen die hieronder beschreven staan.

 

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over de instellingen voor cookies en dat u iedere keer kunt beslissen over de acceptatie ervan, of dat u de acceptatie van cookies kunt uitschakelen in bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke browser is anders in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van iedere browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor een aantal individuele browsers via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website verminderd kan zijn.

5) Contact opnemen met ons

Tijdens contact met ons (bijv. via het contactformulier of per e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld middels het contactformulier kunt u zien in het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw vraag in overeenstemming met art. 6.1.f van de AVG. In het geval dat het contact als doel heeft om een overeenkomst te sluiten, geldt de aanvullende wettelijke basis voor gegevensverwerking art. 6.1.b van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat het probleem definitief is opgelost, tenzij er strijdige wettelijke verplichtingen zijn om deze gegevens te bewaren.

6)  Diensten voor websiteanalyse

Wix Analytics

Deze website maakt gebruik van de analysedienst "Wix Analytics", een dienst van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix"). Via Wix Analytics worden individuele gebruikersgegevens verzameld voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Gebruikersgegevens worden opgeslagen en verwerkt en vervolgens weergegeven in statistische rapporten in geanonimiseerde vorm. Dit omvat inloggegevens, tijdzone-instellingen, besturingssysteem- en platformgegevens, informatie over bezoeken, waaronder de URL, sessieduur, aantal bekeken pagina's per sessie, zoektermen, informatie over wat u zocht of wat u op onze pagina hebt bekeken, paginaresponstijd en de conversiepercentages. Wix Analytics gebruikt voor dit doel cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het onder andere mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door Wix Analytics worden verzameld, worden niet gebruikt om een ​​bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene en zullen niet worden verbonden met de persoonlijke gegevens van de betrokkene.

 

Elke hierboven beschreven verwerking, vooral de instellingen van Wix Analytics-cookies om informatie over het gebruikte doelapparaat te kunnen lezen, wordt alleen uitgevoerd als we uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen in overeenstemming met art. 6.1 van de AVG. Zonder deze toestemming wordt het gebruik van Wix Analytics opgeschort tijdens uw bezoek aan de website.

 

Op ieder moment kunt u uw toestemming intrekken met gevolgen voor de toekomst. Om de toestemming voor deze service in te trekken, moet u deze service deactiveren in de tool voor cookiebeheer van de website.

 

In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Wix in Israël, wordt een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie 2021/914 over de overdracht van gegevens buiten de EU in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van Wix kunt u de volgende website raadplegen: https://www.wix.com/about/privacy.

 

We hebben een overeenkomst gesloten met Wix aangaande orderverwerking (beschikbaar op https://en.wix.com/about/privacy-dpa-users/) die de provider verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet over te dragen aan derden.

7) Tools en andere zaken

- Wix

Om de benodigde toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies die toestemming vereisen en applicaties die gebaseerd zijn op cookies, gebruikt onderstaande website tools van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix"). Door integratie van de juiste JavaScript-code, krijgen gebruikers bij het betreden van de website een banner te zien waarin ze door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken, kunnen instemmen met bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties. Dankzij het gebruik van deze tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist, alleen gebruikt als de gebruiker ermee instemt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende doelapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

 

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om de cookievoorkeuren van de gebruiker op te slaan. Hierbij worden geen persoonsgegevens van gebruikers verwerkt.

8) Rechten van de persoon, op wie de gegevens betrekking hebben

8.1 De geldende regelgeving voor gegevensbescherming verlenen u de volgende persoonlijke rechten (recht op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Om van deze rechten gebruik te maken, verwijzen wij u door naar de verstrekte rechtsgrond:

- Recht op informatie conform art. 15 van de AVG;

 

- Het recht op rectificatie conform art. 16 van de AVG;

 

- Het recht op gegevenswissing conform art. 17 van de AVG;

 

- Het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG;

 

- Recht op informatie conform art. 19 van de AVG;

 

- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 van de AVG;

 

- Recht om toestemming in te trekken conform art. 7.3 van de AVG;

 

- Recht om klacht in te dienen conform art. 77 van de AVG.

8.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOLGENS EEN BELANGENVERDELING OP BASIS VAN ONZE INITIËLE LEGITIEME BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN DERGELIJKE VERWERKING, MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

 

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, HOUDEN WIJ OP MET HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS WAAROP HET BEZWAAR BETREKKING HEEFT. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OP VERDERE VERWERKING VAN GEGEVENS, INDIEN WE AANZIENLIJKE REDELIJKE BEWIJZEN KUNNEN TONEN VOOR GEGEVENSVERWERKING DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, BASISRECHTEN OF VRIJHEDEN, OF ALS DE GEGEVENSVERWERKING EEN ONDERZOEK, UITVOERING OF BESCHERMING VAN JURIDISCHE CLAIMS TEN DOEL HEEFT.

 

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DAT SOORT VAN MARKETING. U KUNT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

 

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DEZE GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STAKEN.

9) Bewaartermijn persoonlijke gegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de bijbehorende rechtsgrond, het doel van de verwerking en aanvullend (indien nodig) op basis van de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. bewaartermijnen op grond van handels- en belastingrecht).

 

In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van eenduidige toestemming conform art. 6.1.a van de AVG, worden de gegevens opgeslagen tot het moment dat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

 

Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt op grond van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op grond van art. 6.1.b van de AVG, worden de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn routinematig verwijderd, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het aangaan van een contract en / of er geen verder legitiem belang van onze kant is voor verdere opslag.

 

In het geval van verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6.1.f van de AVG, worden de gegevens opgeslagen tot het moment dat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21.1 van de AVG, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de persoon, op wie de gegevens betrekking hebben. Of als de verwerking wordt gebruikt om juridische claims te onderzoeken, uit te oefenen of te verdedigen.

 

In het geval van verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, in overeenstemming met art. 6.1.f van de AVG, worden de gegevens opgeslagen tot het moment dat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21.2 van de AVG.

 

Tenzij anders vermeld binnen deze verklaring, met betrekking tot specifieke situaties waarin gegevensverwerking plaatsvindt, worden bewaarde persoonsgegevens verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

bottom of page